Programėlės, įrenginiai, padedantys nustatyti vaikų buvimo vietą ir ne tik, šiais laikais labai populiarūs. Ar tikrai toks vaikų stebėjimas neribojamas? Ar visgi vaikų teisės irgi turi būti gerbiamos?

Vadovaujantis įvairiais teisės aktais, vaiku paprastai yra laikomas fizinis asmuo, kuriam nėra suėję 18 metų. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatyta, kad vaikai yra prižiūrimi tėvų iki pilnametystės arba emancipacijos, tėvai turi pareigą prižiūrėti savo vaikus, taip pat jie yra savo nepilnamečių vaikų įstatyminiai atstovai. Paprastai tėvų teisės ir pareigos baigiasi vaikui sulaukus pilnametystės.

Pažymėtina, kad vaikai, kaip ir suaugę asmenys, turi tam tikras teises, tarp jų, be kita ko, į asmeninį gyvenimą, susirašinėjimo paslaptį ir pan., kurios numatytos Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje ir kituose teisės aktuose.

Vadovaujantis Civiliniu kodeksu, nepilnamečių vaikų teisių įgyvendinimą turi užtikrinti tėvai arba globėjai. Vaikui tapus pilnamečiu, savo teises įgyvendina ir gina jis pats.

Atsižvelgiant į paminėtą reglamentavimą, darytina išvada, kad tėvai ar globėjai, būdami savo nepilnamečių vaikų įstatyminiai atstovai ir siekdami tinkamai vykdyti pareigą prižiūrėti savo vaikus, turi teisę naudoti įrenginius ar programėles savo vaikų buvimo vietai nustatyti, tačiau tai turėtų būti daroma stengiantis nepažeisti nepilnamečių vaikų teisių.

Tinkamas sprendimas aptariamoje situacijoje galėtų būti tėvų pokalbis su vaikais, paaiškinant stebėjimo reikalingumą bei ribas (pavyzdžiui, kad tėvai ar globėjai programėle stebės tik vaiko buvimo vietą, bet ne asmeninį jo susirašinėjimą su kitais žmonėmis ir pan.).

Pabrėžtina, kad vaikui sulaukus pilnametystės, tėvų teisė įrenginiais ar programėlėmis stebėti savo vaikus baigiasi, kadangi pilnametis laikomas savarankiška asmenybe, kuri pati įgyvendina savo teises ir pareigas bei yra atsakinga už save ir savo veiksmus.

Išsamiau apie tai TV3.lt straipsnyje pagal nuorodą: https://www.tv3.lt/naujiena/gyvenimas/tam-kad-9-metes-istorija-nepasikartotu-ragina-tevus-padaryti-tai-apsaugos-atzalas-n1282317?recombee_recomm_id=b3e70e985c87dd6051c4c24863868b60&fbclid=IwAR1B8pMljUhr1twCB48MgBDgq_iQpoTdNVMhxiL_CIc_7naE9-82furZ87M