Rinkoje egzistuoja didelis vadinamųjų „greitųjų“ kreditų pasirinkimas, tad šios paslaugos teikėjai siūlo vienas už kitą patrauklesnes sąlygas įsigyti trokštamą daiktą čia ir dabar. Pagunda nors trumpam pajausti finansinę laisvę vilioja ir nepilnamečius. Apie tai, ar jie galėtų savo vardu paimti vartojimo kreditą ir kokios būtų to pasekmės, savo įžvalgomis pasidalino Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos (LJAA) narė advokato padėjėja Kristina Palienė:

– Visų pirma, reikėtų aptarti pačią sąvoką „greitieji kreditai“. Oficialiuose šaltiniuose (įstatymuose, tvarkose) naudojama sąvoka „vartojimo kreditai“. Taigi nei į „greitus“, nei į „lėtus“ vartojimo kreditai oficialiai neskirstomi.

Žinoma Lietuvos ekonomistė Rūta Vainienė sąvoką „vartojimo paskola, vartojimo kreditas“ yra apibūdinusi, kaip paskolą, kuri yra „skirta gyventojų vartojimo poreikiams tenkinti, įsigyti automobilį, buitinės technikos, gydytis, ilsėtis. Vartojimo paskolos gavėjui nereikia įkeisti turto, todėl paskolos suteikimo tvarka yra paprasta ir greita, tačiau vartojimo paskolų palūkanos paprastai būna didesnės nei vartojimo kredito.“

Vartojimo kreditus Lietuvoje gali teikti kredito įstaigos (bankai ir kredito unijos), tarpusavio skolinimo platformos ir kitos finansų įstaigos, kurios yra įrašytos į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą, šis skelbiamas Lietuvos banko internetiniame puslapyje. Vadovaujantis Lietuvos banko paskelbtais duomenimis, šiuo metu Lietuvoje yra 359 oficialūs vartojimo kreditų davėjai, o vartojimo kreditų klientų – beveik 150 tūkst.

Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme yra įsakmiai nurodyta, kad vartojimo kredito sutartis negali būti sudaroma su jaunesniu kaip 18 metų asmeniu.

Maža to, šiame įstatyme įtvirtintos griežtos normos, draudžiančios netgi skleisti vartojimo kredito reklamą nepilnamečiams skirtose vietose, renginiuose ir kitoje aplinkoje (ugdymo įstaigose; koncertų, sporto, labdaros, paramos renginiuose; teatro spektaklių, kino filmų ir videofilmų demonstravimo vietose ir jų reklamoje; visuomenės informavimo priemonėse ir jų reklamoje; akcijose, konkursuose ir jų reklamoje).

Šis įstatymas įpareigoja vartojimo kredito davėją, vadovaujantis atsakingojo skolinimo principu, prieš vartojimo kredito sutarties sudarymą įvertinti kredito gavėjo galimybes prisiimti konkretų finansinį įsipareigojimą, kurios nepilnamečio atveju mažai tikėtinos. Be to, siekiant aukščiau paminėtų įstatymo nuostatų įgyvendinimo efektyvumo, vartojimo kreditų davėjai įpareigoti ne rečiau kaip kartą per metus nustatyta tvarka ir terminais teikti priežiūros institucijai (Lietuvos bankui) informaciją apie vykdomą vartojimo kreditų teikimo veiklą, kuri apibendrinta skelbiama viešai.

Svarbu ir tai, kad Lietuvos bankas už Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo pažeidimą gali taikyti vartojimo kreditų davėjams net keletą poveikio priemonių, tarp jų: pinigines baudas, išbraukimą iš viešo vartojimo kreditų davėjų sąrašo ir kt.

Vartojimo kreditų teikimo nepilnamečiams klausimas neatsiejamas ir nuo asmens civilinio veiksnumo sampratos, kuri įtvirtinta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse. Pagal ją, galėjimas savo veiksmais įgyti civilines teises ir susikurti civilines pareigas (civilinis veiksnumas) atsiranda visiškai, kai asmuo sulaukia pilnametystės, t. y. kai jam sueina 18 metų.

Pažymėtina, kad vadovaujantis minėtu kodeksu, nepilnamečių iki 14 metų sudaryti sandoriai negalioja (išskyrus įstatymų nustatytas išimtis), o nepilnamečių nuo 14 iki 18 metų be tėvų ar rūpintojų sutikimo sudaryti sandoriai (išskyrus įstatymų nustatytas išimtis) pripažįstami negaliojančiais teismo tvarka.

Apibendrinant galima teigti, kad galiojančios teisės normos nesuteikia nepilnamečiams teisės imti ar gauti vartojimo kreditų ir už šių įsakmių nuostatų tinkamą įgyvendinimą pirmiausiai tiesiogiai atsakingi vartojimo kreditų davėjai.

Verta žinoti, kad kilus ginčui tarp vartotojo ir vartojimo kredito davėjo, pirmiausiai tokį ginčą nagrinėja Lietuvos bankas.

Naudinga žinoti, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymu, vartojimo kredito sutartys negali būti sudaromos nuo 22 val. iki 7 val.

Nuoroda:

https://www.pajurionaujienos.com/?sid=21935&act=exp&fbclid=IwAR09b5zomw7K9pBte9nsWRCAOGjfabwvySYbco1FAb-AsktW-UFjbHY9CQ0